17.30 + Agnieszka Piskorz (6 rocz.), rodzice i rodzeństwo
17.30 + Marek Grochowalski /p/
18.00 + Anna Wilamowska, Helena Kuligowska
18.00 + Andrzej Maszenda /p/