17.30 + Wioletta Siedlich – od Małgorzaty i Rafała Wsół z Łomnicy
18.00 + Eugeniusz Bonter /p/