17.30 O Boże błogosławieństwo dla Sylwi i Piotra Opolskich
18.00 + Jerzy Kowalski /p/