17.30 + Rodzice Zawodniak, Antoni i Marianna Karpińscy, Helena Jagielska
17.30 + Mirosław Aftański (20 rocz.)
18.00 + Barbara Słupska (2 rocz.)