17.30 + Zenobia Jagielska (18 rocz.), Helena i Walenty Jagielscy
18.00 + Zygmunt i Helena Matczak