17.30 + Rodzice Helena i Bolesław, bracia Waldemar i Wiesław Grzelak, Stanisław Masłowski
18.00 + Lidia Nazarewska-Opatowska (1 rocz.)
18.00 O błogosławieństwo i zdrowie dla Anny, Marcina, Martyny i Justyny