17.30 + Dziadkowie Majczyk i Białek
18.00 + Mirosława Chrzanowska /p/
18.00 + Barbara Kalinowska /p/