16.00 O błogosławieństwo Boże dla Bogdana i Teresy Chyżyńskich w 40 rocznicę ślubu
17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak i dziadkowie Sobiesiak
17.30 + Marianna i Czesław Szczepańscy
18.00 + Jerzy Lewandowski (im.), Tadeusz Lewandowski – od Barbary z dziećmi