17.30 + Zofia Kocot /p/
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sergiusza w 18 rocznicę urodzin