17.30 + Anna i Feliks oraz Stanisław Sobańscy
18.00 + Wioletta Siedlich /p/