17.30 + Rodzice Irena i Adam oraz dziadkowie Żabowscy
18.00 + Kazimierz Dąbrowski /p/