17.30 + Wioletta Siedlich – od Barbary i Henryka Peciak z Łomnicy
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Krystyny, Elżbiety i Teresy