17.30 + Czesław Osiecki (8 rocz.)
18.00 + Urszula Klysiak /p/