17.30 + Seweryna Jankowska /p/
17.30 + Stefania, Józef i Jerzy Petera
18.00 + Wojciech ( rocznica) i Helena Zalewscy