17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna i dziadkowie Kowalak
18.00 + Adam Jaszczak /p/