17.30 + Mirosław Jeziak (4 rocz.)
17.30 + Teresa i Stanisław Krzemińscy, Marek Krzemiński – od córki z rodziną
18.00 + Wiesław Bytner (2 rocz.), rodzice Franczak i Bytner
18.00 + Jan Janiszewski (11 rocz.)