17.30 + Urszula Kłysiak /p/
18.00 + Zdzisław (7 rocz.), Irena i Wincenty Góreccy, Halina, Helena Józef i Stanisław Gałczyńscy