17.30 + Stanisław Woliński /p/
18.00 + Krystyna Chyczewska /p/