17.30 + Joanna Przeradzka /p/
18.00 o Boże błogosławieństwo dla Marianny Żółtowskiej z racji ur.