17.30 + Janina Krysińska (rocz.), teściowie Krzemińscy, rodzice i bracia Krysińscy, małżonkowie Bystroń
18.00 + Teresa Komorowska – gregorianka