17.30 + Marianna i Stefan Jarkowscy, dziadkowie Dłużniewscy
18.00 + Teresa Komorowska – gregorianka