17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna i dziadkowie Kowalak