17.30 + Jerzy Kowalski /p/
18.00 + Eugeniusz Żółtowski – od żony