17.30 O błogosławieństwo Boże dla córki Magdaleny w 18 rocz. ur.
18.00 + Zygmunt Domański (2 rocz.)