17.30 + Krystyna Gzylewska (3 rocz.) i Henryk Gzylewski
17.30 + Jarosław Kowalski /p/
18.00 + Stanisław Górecki (3 rocz.)
18.00 + Marek Dobaczewski /p/