8.30 + Rodzice Stanisława i Adam Kazula, brat Edward i siostry Hanna, Ewa i Jadwiga – od s. Zofii Rosiak
8.30 + Mirosław Rosiak i Marek Nowakowski
10.00 + Jadwiga (rocz.) i Karol Kwiatkowscy
12.00 O błogosławieństwo Boże dla Wandy i Tadeusza Różańskich w 50 r ślubu
12.00 + Bolesław i Marianna Laskowscy, Wiktoria Woźniak – od rodziny ze Staroźreb