8.30 + Jacek Lewadowski w 2 rocznicę śm.
10.00 + Marek Krzemiński /p/
10.00 + Franciszka Belewicz – gregorianka
12.00 Za Parafian