Opłatek wigilijny

Pan Organista odwiedzi nasze rodziny z opłatkiem wigilijnym w następującym porządku: Poniedziałek od 8.30 – Bromierz Wieś i Nowy Bromierz Wtorek od 8.30 – Mieczyno,…